Islam adalah agama sempurna yang diredhai oleh Allah

Islam adalah agama sempurna yang diredhai oleh Allah:
 
Firman Allah:
"... Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Al-Maidah 5;3).

Maka jika manusia mencari agama yang lain selain Islam maka akan mendaptkan kerugian, Ini dilaporkan oleh Allah dalam ayat di bawah ini:

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi ."
(Ali-Imran 3;85)

No comments:

Post a Comment